Η FAST – First Aid Supply & Training είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που παρέχει πιστοποιημένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Είναι Authorized Training Center της Rescue Training International –RTI του ταχύτερα αναπτυσσόμενου διεθνούς οργανισμού εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών, εγκεκριμένος πάροχος εκπαίδευσης First Aid στους χώρους εργασίας, από το υπουργείο εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων-ΥΕΚΑ, ενώ τελεί μέλος της Ομοσπονδίας Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών της Μεγάλης Βρετανίας, FOFATO.

 Σκοπός μας, η εξειδικευμένη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και πρώτες βοήθειες στην εργασία, με πιστοποίηση Διεθνούς αναγνώρισης, αποδίδοντας τον ανώτερο τίτλο του –First Aid Provider.

 Απευθύνεται σε Ιδιώτες, επιχειρήσεις, επαγγελματίες υγείας, σχολές & ακαδημίες, αθλητικούς συλλόγους, δημόσιους οργανισμούς, σώματα ασφαλείας, προσωπικό security, μονάδες Ενόπλων Δυνάμεων και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχει η εταιρεία

• Ανταποκρίνονται πλήρως στις τελευταίες διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ενώ περιλαμβάνουν όλες τις έγκυρες πρακτικές για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη.
• Είναι σχεδιασμένα ώστε να απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξάρτητα από τη υφιστάμενη η μη εμπειρία, και το εργασιακό περιβάλλον απολαμβάνοντας διεθνές κύρος, καθώς αυτά αναγνωρίζονται σε οργανισμούς και ινστιτούτα παγκοσμίως.
• Πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και υψηλής ποιότητας διαδραστικό υλικό.
• Διεξάγονται χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς από εκπαιδευτές που διαθέτουν την εμπειρία και τη γνώση καλύπτοντας ακόμη και τις πιο απαιτητικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Το υλικό και ο εξοπλισμός πρώτων βοηθειών που παρέχει:
• Είναι καταξιωμένων οίκων του εξωτερικού
• Πληροί τις νόρμες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσία