Νομοθεσία

HomeΝομοθεσία

1ο Φαρμακείο Εργασίας που οφείλουν να διατηρούν οι επιχειρήσεις.

ΦΕΚ 2562/11-10-2013 τ. Β
Εργαλείο που προστατεύει και προλαμβάνει από ξαφνική ασθένεια η τραυματισμό, απαραίτητο τόσο για το προσωπικό όσο και για τους πελάτες.

2ο ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Σχολικών Οχημάτων και Οχημάτων μεταφοράς πληθυσμού

σύμφωνο με τη Ελληνική Νομοθεσία.
Ένα υποχρεωτικό υλικό πρόληψης εντός Δρόμου.

3ο Σχολικό φαρμακείο

αναγκαίο εργαλείο σε κάθε εκπαιδευτικό χώρο η εξωσχολική δραστηριότητα.

4ο Αυτόματος εξωτερικός Απινιδωτής ΑΕΑ.

ΑΕΑ. αριθμ. 1409/6.6.2007
Κανόνες Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή ή Απινιδιστή σε Δημόσιους Χώρους.
Η συσκευή που επιστρέφει την ζωή. Που και ποιος οφείλει να τον διαθέτει

5ο ΝΟΜΟΣ για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3850
Το νομικό εργαλείο μου συμμορφώνει αλλά και εναρμονίζει τις επιχειρήσεις και τους χώρους εργασίας κάνοντας της ασφαλέστερες & πιο παραγωγικές.