Όροι συμμετοχής

HomeΌροι συμμετοχής

ΟΡΟΙ και ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της FΑST -First Aid Supply & Training

Συμμετοχή

Η παροχή εκπαίδευσης της Fast παρέχεται επί πληρωμή .

Για κάθε εκπαίδευση ορίζεται ημερομηνία, ώρα και χώρος διεξαγωγής με υποχρέωση των συμμετεχόντων να προσέλθουν έως και 10λεπτά νωρίτερα για την ομαλή διεξαγωγή της. Επίσημη γλώσσα της εκπαίδευσης είναι τα Ελληνικά.

Κατόπιν αιτήσεώς σας η FAST- First Aid Supply & Training μπορεί να διαθέσει διερμηνέα Νοηματικής η άλλης γλώσσας με το έξτρα κόστος να επιβαρύνει μόνο τους αιτούντες αυτής. Τα έξοδα μετακίνησης η διαμονής αναλαμβάνει ο ίδιος ο μετέχων.

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχή σας θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρη η αξία του σεμιναρίου εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

 

Τρόπος πληρωμής

Μέσω τραπεζικής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς:

ΙΒΑΝ GR 76-0172-0690-0050-6905-5232-316

Δικαιούχος: Μπέκιος Ιωάννης Πέτρου

 

Μέσω τραπεζικής κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα: 

ΙΒΑΝ GR81 01101 49000 OO14 9612 65536

Δικαιούχος: ΜΠΕΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ

*είναι απαραίτητο να αναφέρεται το όνομά σας και τον τίτλο του σεμιναρίου στην κατάθεση που θα κάνετε στην τράπεζα

 

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

 

Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής έως και 1 ημέρα νωρίτερα από την έναρξη του σεμιναρίου και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ανωτέρω όροι και υπάρχει διαθέσιμη θέση

Σε περίπτωση μη καταβολής /εξόφλησης του κόστους εκπαίδευσης, η FAST διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά η και οριστικά την συμμετοχή του εκπαιδευόμενου.

 

Ακύρωση /αναβολή & πολιτική επιστροφής διδάκτρων

Η FAST -First Aid Supply & Training διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας του κάθε σεμιναρίου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, αναταραχών η τρομοκρατικών ενεργειών κυβερνητικών απαγορεύσεων σεισμού πλημμύρας η ανωτέρα βία κλπ ενημερώνοντας τους συμμετέχοντας τηλεφωνικά η μέσω email η sms

Η συμμετοχή του σεμιναρίου/εκπαίδευσης παραμένει ως έχει και θα πραγματοποιηθεί όταν αυτό είναι εφικτό εντός 5 μηνών .

Σε περίπτωσης ακύρωσης της εκπαίδευσης από μέρους της FAST-First Aid Supply & Training χωρίς την δυνατότητα μεταφοράς της σε άλλη χρονική περίοδο εντός 5 μηνών για οποιοδήποτε λόγο, θα σας επιστραφεί το 100% της προκαταβολή σας και πάλι θα προηγηθεί ενημέρωση είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email η sms.

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος ακυρώσει την συμμετοχή του, ή δεν παρακολουθήσει το σεμινάριο για το οποίο έχει κάνη την αίτηση /εγγραφή, έως και 14 (δεκατέσσερις ημέρες) πριν την έναρξη της εκπαίδευσης για οποιονδήποτε λόγο, του επιστρέφεται ολόκληρη η προκαταβολή στο 100%, η μεταφέρεται στο επόμενο σεμινάριο εφόσον το επιθυμεί.

Εάν ακυρώσετε την συμμετοχή σας έως και 7ημέρες νωρίτερα της έναρξης της εκπαίδευσης σας επιστρέφεται το 50% της προκαταβολή σας. Το λοιπό ποσό παρακρατείται για έξοδα /κόστη διοργάνωσης

Οι ακυρώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται έγκαιρα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@fast.edu.gr

Εάν ο εκπαιδευόμενος αποχωρήσει κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης οικειοθελώς ή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς ή και για λόγους ανωτέρας βίας η FAST -First Aid Supply & Training δεν υποχρεούται στην επιστροφή των καταβληθέντων διδάκτρων.

 

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΚΗ !!

Σε περίπτωση πέραν της επιστροφής των διδάκτρων η FAST δεν έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση αποζημίωσης του εκπαιδευομένου, ούτε ο ίδιος κάποια άλλη αξίωση πάσης φύσης από την FAST-First Aid Supply & Training .

Οδηγίες συμπεριφοράς & κανόνες ασφάλειας

Απαγορεύεται ρητώς η βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση του μαθήματος.

Στους χώρους διεξαγωγής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τις οδηγίες του υπεύθυνου σεμιναρίου, περί ασφάλειας χώρου και συμπεριφοράς συμμετεχόντων*, καθώς και της προβλεπόμενης διαδικασίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και περιπτώσεων.

*Οι συμμετέχοντες δεν καπνίζουν /πίνουν /τρώνε κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, παρά μόνο στο διάλλειμα και όπου επιτρέπεται από τον κανονισμό του κτιρίου πχ κυλικείο προαύλιο, αίθουσα καπνιζόντων, κλπ , πάντα τηρώντας της οδηγίες και τους κανόνες ασφάλειας του χώρου διεξαγωγής. ΔΕΝ προκαλούν φθορές στο κτίριο στέγασης τους η την αίθουσα εκπαίδευσης και τους παρακείμενους σε αυτήν χώρους (διάδρομοι, αίθουσες, γραφεία, WC κλπ)

Σε περίπτωση φθοράς τους με υπαιτιότητά του ο συμμετέχων δηλώνει ότι θα καταβάλει το αντίτιμο αποκατάστασή της φθοράς /βλάβης.

Οι συμμετέχοντες δεν συμπεριφέρονται με ανάρμοστη συμπεριφορά ,άσεμνα, προκλητικά, ρατσιστικά , έναντι των άλλων συμμετεχόντων η εκπαιδευτών η λοιπών ατόμων και προσωπικού του χώρου όπου διεξάγεται η εκπαίδευση .

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε βαθμό που επηρεάζεται η ομαλή διεξαγωγή της εκπαίδευσης η προς δυσανασχέτηση των υπολοίπων συμμετεχόντων ο υπεύθυνος /εκπαιδευτής διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης του συμμετέχοντα/ντων, χωρίς αξίωση οικονομική από μέρους τους. Απεναντίας οι αυτοί συμμετέχοντες υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις έναντι των υπολοίπων συμμετεχόντων καθώς και της ίδιας της εταιρίας η διοργανωτή του προγράμματος εάν αυτοί αξιώσουν.

Οι συμμετέχων στην εκπαίδευση δηλώνει ότι είναι υγιής χωρίς κάποια πάθηση που θα επιβαρύνει τον ίδιο η θα προκαλεί /μεταδίδει στους άλλους συμμετέχοντες, κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης .

Σε περίπτωση απόκρυψης της πάθηση του αναλαμβάνει ο ίδιος και με δικά του έξοδα την αποκατάσταση τυχών βλάβης στους συμμετέχοντες / εκπαιδευτές και λοιπών ατόμων και προσωπικού του χώρου όπου διεξάγεται η εκπαίδευση καθώς και άλλων υλικών και όχι μόνον ζημιών που ίσως προκύψουν εξ αυτής (της πάθησης) στον χώρο διεξαγωγής η και της ίδιας της εκπαίδευσης , πχ καθυστέρηση/αναβολή του σεμιναρίου ,έξοδα μετακίνησης του σε άλλη περίοδο, τυχών αποζημιώσεις συμμετεχόντων, κλπ.

Ευθύνη

Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους μας, η των ιδιοκτητών των χώρων διοργάνωσης, ή των εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων, για οποιεσδήποτε βλάβες προκύψουν λόγω ατυχήματος η ζημίας η απώλειας η κλοπής, καθώς και αξιώσεις από αυτών η τυχόν αποζημιώσεων.

Ο συμμετέχων έλαβε γνώση των ανωτέρω όρων και συμφωνεί ανεπιφύλακτα.