Ανανέωση Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία

First Aid at Work Instructor

Περιγραφή

Η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στην εργασία της Rescue Training International αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα πιστοποιητικά πρώτων βοηθειών που εκδίδονται με το πέρας της εκπαίδευσης, ισχύουν για τρία χρόνια. Με την παρέλευση της τριετίας αυτά θα πρέπει να ανανεώνονται.

Διάρκεια

● 18 ώρες (3 ημέρες)
● 6 ώρες

Ισχύς Πιστοποιητικού

3 έτη

Διαδικασία Ανανέωσης Πιστοποιητικών

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – 18 ώρες / 3 ημέρες:

Το 18ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών της εργασία, θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια. Η ανανέωση επιτυγχάνεται με επαναληπτική εκπαίδευση διάρκειας 12 ωρών, όπου και το πιστοποιητικό τίθεται πάλι σε ισχύ τριών ετών.
Η δεύτερη ανανέωση του πιστοποιητικού (με το πέρας 6 ετών) επιτυγχάνεται πάλι με την περάτωση εκπαίδευσης 12 ωρών και ισχύει για τρία ακόμη έτη.
Με την παρέλευση 9 ετών η εκπαίδευση θα πρέπει να επαναληφθεί απο την αρχή, στην αρχική της διάρκεια των 18 ωρών.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η διαδικασία της γραπτής και πρακτικής εξέτασης ισχύει κανονικά.

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά / 6 ώρες:

Το 6ωρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών στην εργασία θα πρέπει επίσης να ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια. Η ανανέωση του πιστοποιητικού επιτυγχάνεται με την επανάληψη της εκπαίδευσης, διάρκειας 6 ωρών.
Με την επανάληψη της εκπαίδευσης, το πιστοποιητικό τίθεται και πάλι σε ισχύ τριών ετών.
Η ετήσια επανάληψη εκμάθησης δεξιοτήτων με διάρκεια 3 ωρών συστήνεται, χωρίς να υφίσταται ως προϋπόθεση απο τις προδιαγραφές του πιστοποιητικού.

● Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες χωρίς τη διενέργεια εξετάσεων παραλαμβάνουν από τη Rescue Training International Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με τίτλο »Πρώτες Βοήθειες στην εργασία – Επείγοντα Περιστατικά» το οποίο ισχύει για 3 χρόνια.

● Επιλεκτικά διδάσκονται ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής και η χρήση Οξυγόνου, ενότητες για τις οποίες χορηγείται ξεχωριστό αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.