Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά & Βρέφη

Emergency Paediatric First Aid

Σε ποιους απευθύνεται

Στο γενικότερο πληθυσμό όπως γονείς, δασκάλους, στελέχη παιδικών κατασκηνώσεων αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ως η ελάχιστη γνώση αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών για παιδιά και βρέφη.

Διάρκεια

6 ώρες

Ισχύς Πιστοποιητικού

2 έτη

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Επείγουσας Πρώτης Βοήθειας για παιδιά και βρέφη είναι σχεδιασμένο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους.
Περιλαμβάνει μια σειρά από βασικές θεωρητικές και πρακτικές ενότητες ενώ ο κύριος προσανατολισμός του προγράμματος είναι η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση παιδιού και βρέφους.
Η εκπαίδευση μπορεί να συνδυαστεί με τη διδασκαλία του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή για παιδιά.

Περιεχόμενο

● Πλάνο Εκτάκτου Ανάγκης
● Φροντίδα του παιδιού
● Βασική Υποστήριξη Ζωής – Παιδί
● Βασική Υποστήριξη Ζωής – Βρέφος
● Θέση ανάνηψης
● Πνιγμονή σε παιδί
● Πνιγμονή σε βρέφος
● Σωματική καταπληξία
● Σοβαρή αιμορραγία
● Τραυματισμοί καταβύθισης
● Σοκ αναφυλαξίας
● Κρίσεις με σπασμούς
● Αναφορά ατυχήματος
● Κουτί πρώτων βοηθειών
● Ενεργοποίηση Υπηρεσιών Υγείας

Εξέταση εκπαιδευομένων

● Πρακτική αξιολόγηση

Παροχές του προγράμματος

● Εκπαιδευτικό Κιτ
● Εγχειρίδια πρώτων βοηθειών στα Ελληνικά
● Προστατευτικό Διάφραγμα Διασωστικών Αναπνοών
● Γάντια νιτριλίου & Ιατρική Μάσκα μίας χρήσης
● Αποστειρωμένο επιδεσμικό υλικό (όπου απαιτείται)
● Αντισηπτικό απολυμαντικό μαντηλάκι
● Στυλό & Μπλοκ σημειώσεων
● Καρτέλα σύνοψης βασικών βημάτων πρώτων βοηθειών
● Σήμα
● Παράβολο πιστοποίησης
● Πιστοποιητικό εκπαίδευσης

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής