Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (Επείγοντα Περιστατικά)

Emergency First Aid at Work

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – επείγοντα περιστατικά» είναι κατάλληλο για χώρους εργασίας με μικρό αριθμό εργαζομένων και χαμηλό δείκτη εργασιακής επικινδυνότητας.

Διάρκεια

6 ώρες

Ισχύς Πιστοποιητικού

3 έτη

Περιεχόμενο

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα κυριότερα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά καθώς επίσης διδάσκεται η αντιμετώπισή τους. Συμπεριλαμβάνεται η εκμάθηση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)
Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

● Κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις πρώτες βοήθειες.
● Κατανόηση του ρόλου του πρώτου βοηθού.
● Κατανόηση της χρήσης του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
● Κατανόηση των βασικών αρχών ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
● Περιγραφή και καταγραφή του περιστατικού.

Παροχή ασφαλών, άμεσων και αποτελεσματικών ενεργειών ακολουθώντας κανόνες ασφαλούς προσέγγισης και διαδικασίες, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

● Βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ)
● Πνιγμονή
● Καρδιακή προσβολή.
● Αναίσθητος πάσχοντας.
● Επιληψία
● Αιμορραγία.
● Καταπληξία.
● Περιποίηση μικρών τραυμάτων και πληγών.

● Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες χωρίς τη διενέργεια εξετάσεων παραλαμβάνουν από τη Rescue Training International Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με τίτλο »Πρώτες Βοήθειες στην εργασία – Επείγοντα Περιστατικά» το οποίο ισχύει για 3 χρόνια.

● Επιλεκτικά διδάσκονται ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής και η χρήση Οξυγόνου, ενότητες για τις οποίες χορηγείται ξεχωριστό αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.