Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

First Aid at Work

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία» είναι κατάλληλο για την εκπαίδευση προσωπικού σε επιχειρίσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων και σχετικό υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.

Διάρκεια

18 ώρες (3 ημέρα)

Ισχύς Πιστοποιητικού

3 έτη

Περιεχόμενο

Διδάσκονται οι εξής ενότητες και δεξιότητες:
● Κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις πρώτες βοήθειες.
● Κατανόηση του ρόλου του πρώτου βοηθού.
● Κατανόηση της χρήσης του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών που παρέχεται στους χώρους εργασίας.
● Κατανόηση των βασικών αρχών ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
● Περιγραφή και καταγραφή του περιστατικού

Παροχή ασφαλών, άμεσων και αποτελεσματικών ενεργειών ακολουθώντας κανόνες ασφαλούς προσέγγισης και διαδικασίες, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

● Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
● Βασικές γνώσεις πνιγμονής
● Καρδιακή Ανακοπή
● Αναίσθητος πάσχοντας
● Κρίση επιληψίας
● Αιμορραγία
● Εγκαύματα
● Σωματική Καταπληξία
● Αιφνίδιες δηλητηριάσεις
● Αναφυλακτικό Σοκ
● Κακώσεις των οστών, μυών και αρθρώσεων
● Κακώσεις στη σπονδυλική στήλη
● Τραύματα θώρακος
● Τραύματα οφθαλμών
● Μικρά τραύματα και πληγές
● Εγκεφαλικό
● Άσθμα
● Διαβήτης

Εξέταση εκπαιδευομένων

● Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εξέταση η οποία διεξάγεται από ανεξάρτητο εξεταστή της Rescue Training International.

Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις παραλαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιβεβαίωσης Γνώσης από τη Rescue Training International, με τίτλο »Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία» με ισχύ τριών (3) ετών