Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS)

Basic Life Support

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους όσους θέλουν να γνωρίζουν έγκυρα τις βασικές τεχνικές αντιμετώπισης απειλητικών περιστατικών για τη ζωή ενός ενήλικα.

Διάρκεια

6 ώρες

Ισχύς Πιστοποιητικού

2 έτη

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής περιλαμβάνει μια σειρά από θεωρητικές ενότητες και πρακτικά αντικείμενα, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών καθώς και την αντιμετώπισή τους.
Στην εκπαίδευση για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής περιλαμβάνεται η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)

Περιεχόμενο

● Βασική φυσιολογία του ανθρώπου
● Αναπνευστική παύση
● Έμφραγμα του μυοκαρδίου
● Κοιλιακή μαρμαρυγή (αιφνίδια καρδιακή ανακοπή)
● Έμφραξη αναπνευστικής οδού
● Σοβαρή αιμορραγία
● Σωματική καταπληξία
● Εγκεφαλικό επεισόδιο
● Σοκ αναφυλαξίας
● Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης
● Αναίσθητος πάσχοντας
● Κλήση Υπηρεσιών Υγείας
● Πρωτοβάθμια εκτίμηση (αναγνώριση επείγοντος)
● Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
● Θέση ανάνηψης

Εξέταση εκπαιδευομένων

● Γραπτή πολλαπλής επιλογής
● Πρακτική αξιολόγηση

Παροχές του προγράμματος

● Εκπαιδευτικό Κιτ
● Εγχειρίδια πρώτων βοηθειών στα Ελληνικά
● Προστατευτικό Διάφραγμα Διασωστικών Αναπνοών
● Γάντια νιτριλίου & Ιατρική Μάσκα μίας χρήσης
● Αποστειρωμένο επιδεσμικό υλικό (όπου απαιτείται)
● Αντισηπτικό απολυμαντικό μαντηλάκι
● Στυλό & Μπλοκ σημειώσεων
● Καρτέλα σύνοψης βασικών βημάτων πρώτων βοηθειών
● Σήμα
● Παράβολο πιστοποίησης
● Πιστοποιητικό εκπαίδευσης

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής