1. Γενικοί Ορισμοί

Πρώτες Βοήθειες είναι οι μέθοδοι και οι τεχνικές που εφαρμόζονται σε μη απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Σκοπός είναι να μειώσουμε τον πόνο του θύματος και να διατηρήσουμε ένα τραύμα σταθερό, αποκλείοντας όσο το δυνατόν γίνεται την επιδείνωσή του.

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ονομάζεται η τεχνική η οποία αποτελείται από θωρακικές συμπιέσεις και διασωστικές αναπνοές. Εφαρμόζουμε την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφόσον διαπιστώσουμε ότι ένα θύμα δεν αναπνέει, προκειμένου να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό του οξυγονωμένο. Είναι γνωστή επίσης και ως «το φιλί της ζωής».

Βασική Υποστήριξη της Ζωής ονομάζεται το σύνολο των τεχνικών εφαρμογών με σκοπό την αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή περιστατικών. Τα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά είναι εκείνα τα οποία οδηγούν στην Καρδιοαναπνευστική Παύση. Στο σύνολο των τεχνικών εφαρμογών για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής, περιλαμβάνεται και η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ) είναι μια φορητή συσκευή προηγμένης τεχνολογίας, η οποία βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή. Διαθέτει αισθητήρες για την αναγνώριση του καρδιακού σφυγμού και, εφόσον δεν τον αναγνωρίσει, χορηγεί ρεύμα μέσω δύο αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων προς το μυοκάρδιο.

Η Φορητή Συσκευή Οξυγόνου δεν είναι τίποτα το εξειδικευμένο παρά μόνο μια μικρή φορητή φιάλη, η οποία περιέχει οξυγόνο. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τα επίπεδα οξυγόνου στον οργανισμό ενός θύματος. Χρήση οξυγόνου κάνουμε σε ένα μεγάλο εύρος περιστατικών είτε αυτά είναι απειλητικά είτε όχι για τη ζωή.

2. Γενικές πληροφορίες

Αρκετές τεχνικές διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία του θύματος, κάποιες όμως παραμένουν ίδιες. Για παράδειγμα, η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε ενήλικα, διαφέρει από την ΚΑΡΠΑ παιδιού ή βρέφους ενώ η τεχνική επίδεσης ενός κατάγματος παραμένει ίδια για ενήλικα και παιδί.

Συμμετέχοντας στα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών της FAST – First Aid Supply & Training, θα εκπαιδευτείτε στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών για παιδιά και βρέφη. Ταυτόχρονα θα μάθετε την εφαρμογή της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή(ΑΕΑ) σε παιδί καθώς επίσης και την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) βρέφους.

Πρώτες Βοήθειες έχει το δικαίωμα να παρέχει ο καθένας από εμάς, αρκεί να έχει λάβει την απαραίτητη γνώση, παρακολουθώντας σχετικά σεμινάρια πρώτων βοηθειών και έχει στην κατοχή του το ανάλογο πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να γνωρίζει βασικές αλλά και βελτιωμένες τεχνικές πρώτων βοηθειών, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σωστά σε ένα επείγον περιστατικό.

Αφού παράσχετε τις πρώτες βοήθειες σε ένα επείγον περιστατικό, πιθανόν να κληθείτε να περιγράψετε τι συνέβη, ποιος είστε, τι κάνατε και με πιο δικαίωμα ενεργήσατε. Εφόσον φέρετε εγκεκριμένο πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, θα είσαστε νομικά καλυμμένοι, βάσει του Νόμου του Καλού Σαμαρείτη.

Το εγκεκριμένο πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών συνοδεύει την παρακολούθηση και την επιτυχία κατόπιν αξιολόγησης, ενός διαπιστευμένου προγράμματος πρώτων βοηθειών. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών που διαθέτουμε είναι συναινετικά εγκεκριμένα από την Ομάδα Εργασιών της Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS), της Διεθνούς Επιτροπής Αναζωογόνησης (ILCOR). Είναι επίσης επισήμως αναγνωρισμένα από τα αρμόδια κυβερνητικά σώματα περισσοτέρων των 150 χωρών σε Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, Νότια Αφρική και Ασία Ειρηνικού.

α πιστοποιητικά εκδίδονται από τον οργανισμό Rescue Training International ο οποίος είναι εγκεκριμένος οργανισμός εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών. Όλοι οι εκπαιδευτές της Rescue Training International είναι πιστοποιημένοι ώστε να διδάσκουν μέχρι και στο επίπεδο του εκπαιδευτή εκπαιδευτών.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξαρτήτου ηλικίας, επαγγελματικής ιδιότητας και προηγούμενης εμπειρίας. Στοχεύει στην βασική εκπαίδευση των συμμετεχόντων, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα περιστατικά εκείνα που είναι απειλητικά ή μη, για την ανθρώπινη ζωή.

Αφού ολοκληρώστε την Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών θα είστε σε θέση να εφαρμόσετε την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), να χειριστείτε τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (ΑΕΑ), να χορηγήσετε οξυγόνο καθώς επίσης και να παράσχετε τις πρώτες βοήθειες σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει όσες ενότητες επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον φορέα πιστοποίησης και να λάβει όλα τα διπλώματα πρώτων βοηθειών που παρέχονται από την Rescue Training International.

Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης εξαρτάται από τα αντικείμενα στα οποία θα επιλέξετε να εκπαιδευτείτε.

 • Για παράδειγμα, η εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ενήλικα διαρκεί 4 ώρες. Αν συνδυαστεί με τον Εξωτερικό Αυτόματο Απινιδωτή (ΑΕΑ) διαρκεί 6 ώρες.
 • Αν επιλέξετε μια πλήρη εκπαίδευση πρώτων βοηθειών RTI θα έχει διάρκεια 18 ώρες (2 ημέρες) καθώς αυτή περιλαμβάνει επίσης τη χορήγηση οξυγόνου και τις
 • Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη. Αντίστοιχα, κάθε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών DAN Europe διαρκεί 4-6 ώρες.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας διενεργείται μια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου και την επίδειξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων πρώτων βοηθειών. Όλα τα αντικείμενα αξιολόγησης είναι βασισμένα στην εκπαίδευση που θα έχετε ήδη λάβει.

Η διάρκεια ισχύος του κάθε Πτυχίου Πρώτων Βοηθειών ανεξάρτητα από τον φορέα έκδοσής του, είναι 2 έτη. Λίγες ημέρες πριν τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού πρώτου βοηθειών, ο κάτοχος θα πρέπει να παρακολουθήσει το ίδιο Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, προκειμένου να τεθεί και πάλι σε ισχύ το πιστοποιητικό. Η χρονική διάρκεια και το κόστος της επανεκπαίδευσης είναι πολύ μικρότερα.

Το κόστος κάθε προγράμματος διαφέρει ανάλογα με τις επιλογές που θα κάνετε. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις τιμές των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων στον τιμοκατάλογό μας.

null

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

δεν σας κάλυψαν οι απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις; τότε πατήστε εδώ για περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ

  3. Πρώτες Βοήθειες & Εργασία

  Οι πρώτες βοήθειες στην εργασία είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών στους εργασιακούς χώρους.

  Οι πρώτες βοήθειες στην εργασία είναι ξεχωριστό και ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει όλες τις επείγουσες καταστάσεις που πιθανόν να προκύψουν σε ένα εργασιακό χώρο.

  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναπτύσσονται όλα τα απειλητικά και μη απειλητικά περιστατικά για την ανθρώπινη ζωή, όπως η καρδιακή ανακοπή, το εγκεφαλικό επεισόδιο, το έμφραγμα, η πνιγμονή και άλλα μη απειλητικά περιστατικά που αφορούν κοινούς τραυματισμούς.

  Τα προγράμματα πρώτων βοηθειών για τους χώρους εργασίας, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – 18 ώρες» και «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία/Επείγοντα Περιστατικά – 6 ώρες». Ως αποτέλεσμα, μια εταιρεία μπορεί να επιλέξει το 18ωρο πρόγραμμα σε περισσότερες οπό τρεις ημέρες, ή το 6ωρο πρόγραμμα διάρκειας μίας ημέρας.

  Τα προγράμματα Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία είναι τυποποιημένου πανευρωπαϊκού χαρακτήρα και περιεχομένου, τα οποία συντάσσονται από αρμόδιες αρχές διαφόρων κρατών – μελών της Ε.Ε. Ως αποτέλεσμα, ένα πιστοποιητικό με τον αντίστοιχο τίτλο, είναι γνώριμο και αποδεκτό σε όλες τις χώρες που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή οδηγία.

  Σύμφωνα με τις οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των εργαζομένων, η εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών κρίνεται υποχρεωτική.

  Ναι, είναι εγκεκριμένο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, καθώς επίσης αναγνωρίζεται από την Ομοσπονδία Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών και την Ένωση Πρώτων Βοηθειών στη Βιομηχανία, της Μεγάλης Βρετανίας.

  Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα συνδυάζονται. Αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον προστεθούν ώρες εκπαίδευσης ενώ με την επιτυχή ολοκλήρωση θα εκδοθούν ξεχωριστά πιστοποιητικά.